COVID-19 Orientering

By 13. marts 2020januar 13th, 2021News
Fluid A/S

Fluid opretholder leveranceforpligtelser

 

Udbruddet af COVID-19 påvirker naturligvis Fluid. Flere af vores medarbejdere har af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager arbejdet hjemme fra den sidste uges tid. I morgen sender vi resten af vores medarbejdere hjem i foreløbigt 14 dage – og vi er forberedte.

Driftsikkerhed

Det gælder for vores digitale leverancer samt service og support, at Fluid ikke er afhængige af at udføre vores opgaver fra et bestemt forretningssted.

Vores IT-systemer er outsourcet til Sentia, der forsat sikrer monitorering og vagt 365/24/7. Det gælder for vores print, pakke og lageropgaver, der udføres af Express, at produktionen ligeledes opretholdes.

Du kan derfor forsat kontakte dine kontaktpersoner direkte samt via vores service og support funktion.

Møder afholdes kun digitalt eller via telefon.

Vi arbejder for at sikre vores medarbejdere bedst muligt og vi har en beredskabsplan på plads i tilfælde udbredt smitte. I det omfang vi måtte have behov for at prioritere opgaver, prioriteres stabil og sikker drift før udviklingsopgaver.

Fluid følger udviklingen tæt og efterlever naturligvis myndighedernes anbefalinger.

Vi fortsætter den almindelige og løbende kontakt til vores kunder og samarbejdspartnere.

Hvis du måtte have spørgsmål til Fluid vedr. COVID-19 bedes de rettet til Niels Chr. Møller, ncm@fluid-solutions.dk, +45 40 63 41 41.