Skip to main content

Hvor langt er din virksomhed på rejsen mod
datadrevet vækst?

Kortlæg din virksomheds datamodenhed med Fluid og #DataForBusiness

Data giver bedre resultater. Med #DataForBusiness kan du sikre dig, at du kan fokusere din indsats dér hvor det gør en forskel.

Med #DataForBusiness værktøjet kan vi hjælpe dig med at få svar på, hvordan din virksomhed kan bruge eksisterende data til at øge viden og vækst og hvor langt I er på den rejse.

Hvor langt er I nået? Hvor skal I hen?

Danske virksomheder skal blive bedre til at bruge de muligheder digitaliseringen skaber, til aktivt at forbedre og forandre forretningen.

DataForBusiness giver jer et digitalt værktøj, der kortlægger hvor datamodne I er, hvilke indsatsområder I skal tage fat på, og hvordan I tager datadrevne beslutninger.

DataForBusiness er udviklet af Networked Business i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen og CBS. Målet er at modne danske virksomheder gennem digitaliseringsinitiativer.

Fluid er certificeret DataForBusiness partner og kan via modellen og kortlægningsværktøjet give din virksomhed overblik og indsigt, som gør det muligt at identificere og prioritere indsatsområder. Vi laver en strategisk afrapportering, der skaber dialog og kan bruges til planlægning af jeres dataindsatser.

Genvejen fra data til viden og vækst:

  • Den nyeste forskning: Viden, der virker!
  • 360° analyse af netop din virksomhed
  • Benchmark mod jeres branche
  • Målrettede forslag til forbedring

Skal vi hjælpe med at skabe overblikket over jeres datamodenhed? Kontakt os for et uforpligtende møde

Kontakt os her
virksomhed x virkelighed

Hvilken arketype er I?

Fluid er certificerede i at anvende analyseværktøjet DataForBusiness, et forskningsbaseret værktøj, der kan analysere en virksomheds muligheder og potentiale til at effektivisere virksomheden, ved at anvende data.

Ved at svare på en række spørgsmål baseret på de 3 dimensioner, virksomhed, virkelighed og værdi, afdækkes det, hvordan jeres virksomheds dataanvendelse er, og samtidig defineres jeres arketype. Arketypen giver en indikation af jeres virksomheds datamodenhed og er med til at definere, hvor I med fordel kan øge jeres digitale indsats.

Data Apprentice

En Data Apprentice kendes ved endnu ikke at have et klart billede af, om og hvordan det kan skabe vækst og værdi for virksomheden, hvis de arbejder struktureret med data. Det er derfor heller ikke blevet prioriteret at lave en samlet strategi for området.

Data Scholar

En Data Scholar kendes ved typisk at have stærke digitale kompetencer i virksomheden. Dog kniber det med modning af de processer, rutiner samt investeringer i det tekniske fundament, som skal sikre skalerbarhed og kontinuitet. Dermed bliver eksisterende ressourcer ikke udnyttet optimalt for at skabe værdi.

Data Hoarder

En Data Hoarder kendes ved primært at have styr på de tekniske muligheder for værdiskabelse, og har derfor ofte også store mængder data tilgængelige. Men separate systemer, siloer i organisationen og manglende fokus på samlet analyse gør, at forretningspotentialet ikke forløses fuldt ud.

Data Wizard

En Data Wizard kendes ved at have formået at skabe en helhedsorienteret tilgang til databaseret vækst. Data og datadrevne beslutninger er forankret i virksomhedskulturen, integreret i forretningen og der er klare mål for datadrevet udvikling af fremtidige markeder, produkter og processer.

Datadrevet beslutningsgrundlag i krisetider

I foråret 2020, da corona-pandemien for alvor ramte det danske erhvervsliv søsatte Industriens Fond et initiativ under navnet genstartNU.dk. Hensigten med initiativet er at hjælpe danske virksomheder bedst muligt gennem de vanskelige økonomiske og erhvervsmæssige forhold som corona har medført.

Som Networked Business partner kan Fluid via DataForBusiness modellen og værktøjet identificere de områder hvor situationen er kritisk og hjælpe med at kortlægge, på hvilke områder der med fordel kan anvendes datadrevne beslutninger i krisetider.

Kontakt os her

Seneste nyt

Flere salg med effektiv leadgenerering
News

Flere salg med effektiv leadgenerering

Arbejder du indenfor marketing? Modtager du leads fra adskillige kanaler, og kan du relatere til…
Forbind RubiqCloud med Enreach
News

Forbind RubiqCloud med Enreach

Arbejder du indenfor marketing? Modtager du leads fra adskillige kanaler, og kan du relatere til…
Relevante marketingoplevelser i overensstemmelse med privatlivets fred
News

Relevante marketingoplevelser i overensstemmelse med privatlivets fred

Privatlivets fred er på alles læber i dag. Forbrugerne bekymrer sig om at dele deres…
Forbind RubiqCloud med LeadDesk og sæt strøm til dine Telemarketingleads
News

Forbind RubiqCloud med LeadDesk og sæt strøm til dine Telemarketingleads

LeadDesk udvikler Callcenter-software til både udgående og indgående salg. RubiqClouds integration til LeadDesk gør det…