Glædelig databeskyttelsesdag!

By 28. januar 2021februar 23rd, 2021News
databeskyttelsesdagen 2021

Er du GDPR compliant her 2 ½ år efter databeskyttelsesforordningen trådte i kraft? For at markere databeskyttelsesdagen, er her en lille quiz, der tester din viden om GDPR.

Svarene finder du nederst på siden.

 Hvad er et andet udtryk for ’personlige oplysninger’?

A) Identificerbare oplysninger

B) Personlig identitet

C) Personligt identificerbare oplysninger

 

Informationssikkerhed er ikke et lovkrav

A) Jo, hvis en virksomhed eller organisation har færre end 10 medarbejdere

B) Jo, det er et lovkrav

C) Jo, hvis en virksomhed eller organisation har færre end 5 medarbejdere

 

Hvor længe må man opbevare data? 

A) Så længe der er et behandlingsgrundlag (hjemmel) eller et legitimt formål

B) Så længe der er et legitimt formål

C) Så længe som man vil

 

Hvilken af følgende metoder til indsamling af samtykke, er uacceptabel i henhold til GDPR?

A) Opt-in tick box

B) Tick box setting

C) Et mundtligt samtykke

 

Hvem er den centrale uafhængige myndighed i Danmark, der sørger for at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt?  

A) Datatilsynet

B) Ombudsmanden

C ) Erhvervsstyrelsen

 

Hvad kalder man også ’sletning af alle personlige data’ ifølge GDPR?

A) Retten til at trække sig tilbage uden samtykke

B) Retten til at gøre indsigelse

C) Retten til at blive glemt

 

Hvem står for det samlede ansvar for overholdelse af GDPR?

A) Databehandler

B) Dataansvarlig

C) DPO

 

Hvad er den maksimale straf for databrud i henhold til GDPR overholdelsesdirektiverne?

A) Der er ikke nogen max grænse

B) 10 mio. euro eller op til 2% af den årlige omsætning

C) 20 mio. euro eller op til 4% af den årlige omsætning

 

GDPR gælder for:

A) Alle virksomheder og organisationer, der opererer inden for EU og for de virksomheder og organisationer uden for EU, der tilbyder varer eller tjenester til enkeltpersoner i EU

B) Alle virksomheder og organisationer, der opererer i EU

C) Enhver virksomhed eller organisation, der behandler data

 

Indenfor hvilket tidsrum skal en virksomhed eller organisation underrette tilsynsmyndigheden om et databrud?

A) Indenfor 12 timer

B) Indenfor 72 timer

C) Indenfor 48 timer

 

Indenfor hvilken tidsramme skal virksomheder eller organisationer svare på anmodninger om dataadgang?

A) 40 dage

B) 10 arbejdsdage

C) 1 måned

 

Hvor mange typer af oplysninger skelnes der imellem, når man taler personoplysninger? 

A) Ingen

B) Almindelige personoplysninger og følsomme oplysninger

C) Fortrolige oplysninger

 

Hvad er pseudonymisering?

A) Det er en reversibel proces, der de-identificerer data

B) Det er en proces, der genidentificerer data

C) Det er en proces, der anonymiserer data

 

 

Svar: 

C, B, A, C, A, C, B, C, A, B, C, B, A

 

Ønsker du at få mere viden om GDPR, så har vi skrevet en række artikler som kan gøre dig klogere på følgende:

2 år med GDPR

GDPR cookies og marketing 

GDPR data retention og sletning

GDPR guide til at omgå de mest signifikante fælder

 

Vær sikker på ikke at gå glip af en opdatering og følg os på Linkedin og Facebook.