Skip to main content

#DataForBusiness

By 13. maj 2019marts 19th, 2021News
data for business

Hvor langt er din virksomhed på rejsen mod datadrevet vækst?

Som certificeret #DataforBuisness partner kan Fluid give dig svaret, og hjælpe dig med at udnytte mulighederne i de kundedata, som virksomheden ligger inde med.

Fra forskning til datadrevet vækst
DataforBusiness Maturity Matrix er en ny, forskningsbaseret model og værktøj, der allerede har kickstartet over 500 danske virksomheder. På en hurtig og enkel måde kan virksomheden få kortlagt sin databaserede konkurrencekraft, og benchmarke mod de bedste på markedet. Det giver virksomhederne en ny indsigt, som gør det muligt at identificere oplagte indsatsområder – og dermed mulighed for at skabe forandring og handle strategisk på området.

Få opskriften på at veksle dine data til vækst og kroner på bundlinjen
Fluid er specialister på data, og som certificeret #DataforBuisness partner kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over virksomheden dataanvendelse og i muligheder og potentiale for at skabe datadrevet vækst og værdi.

Vi hjælper med at kortlægge virksomheden i 3 dimensioner:

Virksomhed:Hvilke konkrete ressourcer og aktiviteter er til stede i virksomheden, som har

relevans for dataanvendelsen?

 

Virkelighed:Hvilke forretningsmæssige, kulturelle og organisatoriske faktorer påvirker virksomhedens arbejde med data?

 

Værdi:Hvilke potentialer er der, for at data kan skabe værdi i virksomheden?

Kan data bruges til at reducere risici, skabe nye services, rykke ind på nye markeder eller skabe nye forretningsmodeller?

Kortlægning danner grundlaget for den efterfølgende rapportering, dialog, prioritering og planlægning – fra potentiale map, branche benchmark og gap analyse til identificering af fokusområder.
Alt sammen er efter kortlægningen tilgængeligt i jeres egen, gratis #DataforBusiness portal.

Potentialet med at udnytte de strategiske muligheder i data er stort
For at få mest muligt ud af kortlægningen i #DataforBusiness, så skal organisationen inddrages ligesom du skal have topledelsen med om bord. Data lever ofte skjult, og det er vigtigt for kortlægningen at få så meget viden frem i lyset, så de strategiske muligheder kan afdækkes så tidligt i processen, som muligt. I første omgang anbefaler vi at 2-3 personer inddrages i kortlægningen, f.eks. inden for følgende områder:

  • Udvikling og innovation
  • Kundeforståelse og indsigt
  • Salgs og markedsføring
  • Supply Chain

Gratis og uforpligtende kortlægning og oprettelse af #DataforBusiness portal
Kontakt Fluid, så hjælper vi dig med at kortlægge, hvor langt din virksomhed er på rejsen mod datadrevet vækst. Vi sørger også for at oprette jeres #DataforBusiness portal.

Vi forventer til gengæld, at i møder 2-3 personer, og at der er kaffe på kanden.

Ring til os på 40634141 eller udfyld og send denne formular.

Du kan læser mere om #DataforBusiness på deres web-site her.