Fremskynd den digitale dagsorden i en krisetid

By 8. juli 2020marts 2nd, 2021News
genstart.nu

Den økonomiske krise forårsaget af COVID-19 har sat mange virksomhedsledere i en vanskelig situation. Heldigvis kommer der en tid efter pandemien, hvor mulighederne vil være mange og hvorfor det er vigtigt for organisationer og enkeltpersoner nu, at tage de nødvendige skridt, der gør det muligt for dem at accelerere igennem pandemikurven og gribe mulighederne når pandemien slutter.

COVID-19 har givet os et kig ind i fremtiden, hvor digitalisering er blevet centralt i enhver interaktion og hvor den digitale transformation er tydelig på tværs af sektorer.  Vi ser hvordan krisen hastigt tvinger kunder, medarbejdere og forsyningskæder til at gå den digitale vej. Der er altså et stort behov for data under som efter krisen og en sikker vej til succes er, når en virksomhed har en fuldt optimeret digital strategi og derfor evner at håndtere og udnytte sine kundedata effektivt samt er i stand til at agere agilt i forhold til pludselige ændringer i kundeadfærd.

Ingen kan med sikkerhed sige, hvordan den økonomiske og sociale situation kommer til at udvikle sig i de kommende måneder og nu er derfor et unikt øjeblik til at lære, udvikle og tilpasse sig dagens krise, som vil påvirke morgendagens præstationer.

 

Datadrevet beslutningsgrundlag i krisetid

Fluid er dataspecialister og certificeret DataForBusiness partner og vi kan hjælpe dig med at udnytte mulighederne i dine kundedata og hjælpe dig til at handle på brugen af disse til værdiskabelse i din organisation.

Formålet med DataForBusiness forløbet er igennem rådgivning at afdække jeres nuværende databeredskab og gennem dialog og analyse at kortlægge jeres nuværende situation og udfordringer. Vi vil tage udgangspunkt i en model, der har til formål at skitsere jeres virksomhed i 3 dimensioner:

 

  • Virksomhed

Hvilke konkrete ressourcer og aktiviteter er til stede i virksomheden, som har relevans for dataanvendelsen?

 

  • Virkelighed

Hvilke forretningsmæssige, kulturelle og organisatoriske faktorer påvirker virksomhedens arbejde med data?

 

  • Værdi

Hvilke potentialer er der, for at data kan skabe værdi i virksomheden?

Kan data bruges til at reducere risici, skabe nye services, rykke ind på nye markeder eller skabe nye forretningsmodeller?

 

virksomhed x virkelighed ligmed værdi

Forløbet kommer til at strække sig over 2 møder, hvor vi bl.a. vil afdække hvordan jeres dataindsats kan optimeres med henblik på at komme godt ud af krisen. Efterfølgende vil dette danne grundlag for rapportering, dialog, prioritering og planlægning. Det hele vil ved udgangen af 2. møde være tilgængeligt i jeres egen, gratis DataForBusiness portal.

Kontakt Fluid for en gratis og uforpligtende kortlægning og oprettelse af DataForBusiness portal.

Telefon: 25652654

E-mail: contact@fluid-solutions.dk

Du kan læse mere om DataForBusiness på websitet her

Vær sikker på ikke at gå glip af en opdatering og følg os på Linkedin og Facebook.