Skip to main content

Forbind RubiqCloud med LeadDesk og sæt strøm til dine Telemarketingleads

By 25. februar 2022marts 31st, 2022News, Rubiq Cloud
Forbind RubiqCloud med LeadDesk og sæt strøm til dine Telemarketingleads

LeadDesk udvikler Callcenter-software til både udgående og indgående salg. RubiqClouds integration til LeadDesk gør det nemt og enkelt at tilføje kunder og leads fra RubiqCloud til ringelister og telemarketingkampagner i LeadDesk.
Desuden sætter integrationen dig i stand til at reagere på Blacklist-hændelser i LeadDesk, og udføre de nødvendige handlinger i RubiqCloud.

LeadDesk-integrationen tapper ind i RubiqClouds eksisterende og omfattende system af hændelser, hvilket sætter dig i stand til at lade en hvilken som helst hændelse i RubiqCloud, og dermed også en hændelse i et ethvert integreret system, føre til at person tilføjes til en ringeliste eller en telemarketingkampagne i LeadDesk.
Det hele konfigureres enkelt ved hjælp af peg-og-klik i RubiqCloud, hvor RubiqCloud præsenterer dig for alle de ringelister der findes i LeadDesk, samt den data LeadDesk har brug for at vide om de personer der tilføjes.
Herfra er det blot et spørgsmål om at vælge den data fra RubiqCloud der automatisk skal sendes med til LeadDesk hver eneste gang. Når hændelsen herefter sættes aktiv, vil enhver forekomst af den pågældende hændelse, automatisk føre til at personen øjeblikkeligt føjes til ringelisten i LeadDesk. Men ikke nok med det. RubiqCloud kan også fjerne personer fra ringelister.

Det er for eksempel nyttigt i en situation hvor et lead trækker sit telemarketingsamtykke tilbage. Den hændelse kan i RubiqCloud konfigureres til øjeblikkeligt at fjerne en person fra alle de ringelister hvor vedkommende måtte findes – inden opkaldet gennemføres.

Derudover giver LeadDesk-integrationen også mulighed for at to typer af data fra LeadDesk sendes tilbage til RubiqCloud. Den første type af data, er oplysninger om dem der frabeder sig opkald. Den registrering i LeadDesk, vil automatisk trigge en hændelse i RubiqCloud, hvor du med peg-og-klik kan konfigurere hvad der automatisk skal ske i hvert eneste tilfælde.
Det kan for eksempel konfigureres til at det automatisk trækker vedkommendes telemarketingsamtykke i RubiqCloud tilbage, eller at alle vedkommendes samtykker trækkes tilbage. Det er kun et spørgsmål om opsætning én gang for alle.
Den anden type af data der kan trækkes ud af LeadDesk og sendes tilbage til RubiqCloud, er data om udfald af hvert opkald. RubiqCloud kan for eksempel læse hvor lang tid et opkald varede, hvem der foretog det, om personen blev truffet og hvilke produkter der eventuelt blev solgt til vedkommende. Denne data knyttes til personens tidslinje i RubiqCloud, og kan danne grundlag for opbygning af målgrupper med henblik på yderligere marketingindsatser. Samtidig bruges data om gennemførte salg fra LeadDesk også til at score de forskellige kilder til telemarketing.
På den måde kan du i RubiqCloud nemt få overblik over hvilke kilder der performer bedst, og giver dig den bedste konvertering fra lead til kunde.

Her er nogle eksempler på brugen af LeadDesk i samspil med RubiqCloud:

  • Når en potentiel kunde interagerer med et af dine touchpoints eller dine leadkilder, kan RubiqCloud via integrationen til LeadDesk, øjeblikkeligt sørge for at emnet bliver registreret på en ringeliste i LeadDesk – klar til at en medarbejder i dit telemarketingteam ringer vedkommende op.
  • Når en person trækker sit telemarketingsamtykke tilbage, kan RubiqCloud automatisk sørge for at vedkommende øjeblikkeligt fjernes fra alle ringelister – og dermed både undgå at spilde værdifuld tid i telemarktingteamet og undgå at ringe op til en vred person.
  • Når en person frabeder sig opkald og kommer på Do-Not-Call-listen i LeadDesk, opfanger RubiqCloud det øjeblikkeligt, og giver dig mulighed for at konfigurere hvad der automatisk skal ske, f.eks. fjernelse af telemarketingsamtykke eller fjernelse af alle samtykker. Hændelsen kan også automatisk sendes videre til andre systemer.

Teknikken bag LeadDesk-integrationen

LeadDesk-integrationen konfigureres som enhver anden app i RubiqCloud, og der kræves kun 3 indstillinger for at komme i gang:

  • Registrér en LeadDesk API client secret i RubiqCloud. Denne kan findes i LeadDesk, og skal blot indtastes i brugergrænsefladen i RubiqCloud.
  • Angiv de telefonnummerfelter i RubiqCloud, der skal bruges til synkronisering med LeadDesk.
  • Angiv de felter LeadDesk forventer at modtage data på. Disse felter er dem der skal udfyldes på de hændelser der efterfølgende sættes op.

Efter de få og enkle trin, er LeadDesk-integratioen klar til brug, og RubiqCloud kommunikerer herefter med LeadDesk-API’et i realtime. Derudover kan LeadDesk-integrationen konfigureres til to-vejskommunikation, forstået på den måde, at RubiqCloud også kan få data tilbage fra LeadDesk.

Til dette anvendes en direkte databaseadgang til den MySQL-database der findes bag LeadDesk, og alt hvad der skal bruges for at sætte dette op, fremgår af brugergrænsefladen i RubiqCloud.

Vil du vide mere om RubiqCloud, er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende møde på:

E-mail: kontakt@fluid-solutions.dk

Tlf: 25652654

Vær sikker på ikke at gå glip af en opdatering og følg os på Linkedin og Facebook.