Skip to main content

230.000 kr. bliver bøden for at udsende 1.000 e-mails uden gyldigt samtykke

By 11. januar 2022januar 13th, 2022News, Rubiq Cloud
E-mail spam-bøder stiger markant

Er du klar til den nye Markedsføringslov?

Den 1. januar 2022 trådte den nye Markedsføringslov i kraft og med den indføres en ny bødemodel for overtrædelse af spam-reglerne. Det kan hurtigt blive en dyr affære, hvis du ikke har styr på indsamling og håndtering af dine permissions. Prisen for at udsende 100 e-mails uden samtykke stiger fra 10.000 kr. til 50.000 kr. Herudover koster yderligere e-mails 200 kr./stk. Sender du derfor 1.000 e-mails uden gyldigt samtykke bliver bøden derfor på 230.000 kr.

GDPR har i år fejret 3-års fødselsdag, men der er forsat masser at arbejde med ude i virksomhederne. Fluid skrev en blog  i 2020. På det tidspunkt var det kun ca. 20% af virksomhederne i EU, UK og USA, der var fuldt GDPR-kompatible. Der er altså forsat masser at arbejde med.

Tekniske barrierer er ofte den største udfordring

Virksomheden er forsat udfordret pga. tekniske barrierer fordi kundedata opbevares i flere forskellige systemer (data siloer) – systemer der ikke i tilstrækkelig grad er integreret. Derudover er det kun de færreste salgs- og marketingsystemer, der er bygget til effektivt at håndtere indsamling og håndtering af samtykker på tværs af forretningssystemer, platforme og touchpoints. Ikke desto mindre, er det ofte i e-mail-, crm- og/eller i marketing automation-systemet, at virksomheden håndterer samtykkerne.

Lead generering: Den nye cookie lovgivning har øget fokus på opsamling af 1. parts data

En anden og nyere udfordring er det øgede fokus på at eje kundedata selv fra vugge til grav – ikke mindst ifm. lead generering drevet af den nye cookie lovgivning. Kommunikationen er digital, her-og-nu og den går på tværs af nye og gamle kanaler (omnichannel). Det kræver derfor, at virksomheden kan opsamle, matche, validere og kategorisere leads og samtykker i realtid på tværs af systemer og touchpoints. Det er forudsætningen for, at der kan skabes en hurtigt, relevant og personlig første kontakt til kunden.

Data Governance: Årsagen til mange GDPR bøder

Der er også blevet talt meget om data governance. Ift. samtykker handler det i høj grad om, at virksomheden har et samlet overblik og at der er styr på dokumentationen. Hvilken specifik samtykketekst, i hvilken kanal, og på hvilket tidspunkt blev samtykket afgivet? Har kunden eftf. tilbagekaldt samtykket helt eller delvis? Er samtykket forsat gyldigt? Er samtykket for generelt formuleret?

Et andet centralt område er data retention og slettefrister. Når kundedata ligger spredt i forskellige forretningssystemer, så kan det svært at håndtere effektivt. Processerne er ofte håndbårne og personafhængige fremfor automatiserede pba. fastlagte politikker og forretningsregler. Det øger risikoen for fejl og forglemmelser.

Datatilsynet – flere tilsyn på vej?

Datatilsynet opdaterede i sommer 2021 deres vejledning om samtykke , ligesom de lancerede en GDPR selvtest med 57 spørgsmål samt en tilknyttet vejledning. Det skete på bagkant af, at Rigsrevisionen  i 2020 var ude at kritisere Datatilsynet for forsinkede vejledninger og for at gennemføre for få tilsyn. Med den nye Markedsføringslov, der træder i kraft pr. 1. januar 2022, skal virksomhederne derfor indstille sig på flere tilsyn og dermed bøder, der får et nyk opad.

Få inspiration og et gratis eftersyn

Fluid er specialister på rådgivning og løsningerne inden for permission og lead management, hvor vi bl.a. i år har arbejdet med virksomheder som Norlys (tidl. Boxer) og Hjerteforeningen. Læs de to cases. Måske oplever du nogle af de samme udfordringer, der – hvis de bliver løst – giver bedre kundeoplevelser og flere konverteringer i arbejdet med lead generering.

Vi tager gerne et uforpligtende møde og kvitterer eftf. med et gratis eftersyn samt en løsningsskitse med vores anbefaling til mulige indsatsråder og løsning heraf.

Kontakt Niels Chr. Møller på +45 40 63 41 41

 

Vær sikker på ikke at gå glip af en opdatering og følg os på Linkedin og Facebook.